04/12/2009

NEXT POST
இசை வடிவங்கள் நீண்ட நாட்களாகவே ஒத்திசைவு(Symphony) இசைக் கோர்வை(Orchestra) தொகுப்புகளை பகுக்க முயற்சி செய்துகொண்டிருக்கிறேன். மோசார்ட்,பீத்தோவனிலிருந்து, ஷோன்பெர்க்,பியர் புலோ(Pierre Boulez),விஜய் ஐயர் இசை ஆக்கங்களை ஆரன் கோப்லாண்டின் (Aaron Copland) "What to listen in Music" என்ற புத்தகத்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிசெய்து கொண்டிருக்கிறேன். 1950 களில் வெளியான இந்த புத்தகத்தை ஆரன் தன் இசையமைப்பாளரின் அனுபவத்தை மட்டும் வைத்து எழுதியிருக்க இயலாது. பலதரப்பட்ட மக்களிடம் தன் இசையை கொண்டுசென்று ,அவர்கள் புரிந்து கொண்ட உணர்வுகளைக் கொண்டு எழுதியுள்ளார் . மேற்கிசையை அதன் வேரிலிருந்து ஆரம்பித்து ரொமாண்டிக் இசை கத்தோலிக்க இசை,12 சுருதிகளின் ஆரம்பம், ஷோன்பெர்கின் ஆராய்ச்சியில் வெளியான atonal இசைவகை பற்றி ஒரு முறையான தொகுப்பு இந்த புத்தகம்.லியனார்ட் பெர்ன்ஸ்டீனின் (Leonard Bernstein) "The Unanswered Question" புத்தகத்தைவிட அதிகமாகவே புரிந்தது.இருபதாம் நூற்றாண்டின் மாற்றங்கள் , குறிப்பாக ஷோன்பெர்கின் atonal இசை முயற்சி பலவித மாற்றங்களைக் கொண்டுவந்தது. அரிஸ்டோட்டில் காலத்திலிருந்து...

BeyondWords

பொறியியல் துறையில் பகல் பொழுதையும்,இசை-வார்த்தைகளுடன் இரண்டாவது வாழ்வை கழிக்கும் சராசரி மனிதன்.

The Typepad Team

Recent Comments